www.kwaaitaal-vloer.nl
 

 

Welkom bij kwaaitaal-vloer.nl Klik hier om door te gaan

Kwaaitaalvloer

Wat is een kwaaitaalvloer

Een kwaaitaalvloer is een vloer met een grote kans op betonrot. Rond 1970 was de vraag naar vloeren zeer groot. Daarom moesten er veel vloeren worden geproduceerd. Er ontstonden nieuwe vloerproducenten zoals Manta en Kwaaitaal. Voor info over Mantavloeren verwijzen wij u naar www.betonrotonderzoek.nl Omdat er veel haast bij het produceren van (manta)vloeren was werden er manieren bedacht om de manta-elementen sneller te laten drogen. Hoe kregen ze het voor elkaar om kwaaitaalvloer sneller te produceren? Fabrikant Manta gebruikte calciumchloride in zijn beton. Opzich is dat voor een kwaaitaalvloer geen probleem, mits het op de juiste manier en verhouding word toegevoegd in een kwaaitaalvloer. Dit was bij de producenten Kwaaitaal en manta niet het geval

Waarom loopt een kwaaitaalvloer een vergoot risico?

Zoals eerder vermeld, loopt kwaaitaalvloer een verhoogd risico omdat er veel calciumchloride in verwerkt werd en ook nog op de verkeerde manier. Het calciumchloride tast in de kwaaitaalvloer de wapening aan en reduceert de diameter van de wapening in de kwaaitaalvloer dramatisch. Als er onder de kwaaitaalvloer ook nog een sprake is van vocht (in de kruipruimte) word het corrosie (roest) proces zeer versneld. Dit kan zonder tijdig ingrijpen dramatische gevolgen hebben voor de kwaaitaalvloer!

Hoe herkent u een kwaaitaalvloer?

Een kwaaitaalvloer moet u niet verwarren met een Kwaaitaal vloer. Een kwaaitaalvloer element ziet er ongeveer zo uit: |_| als u dit omdraait kunt u er een manta element in zien. Een Kwaaitaal element beziet er echter heel anders uit, die bestaat uit boogjes.

Hoe weet u of uw kwaaitaalvloer betonrot heeft?

Als het betonrot in uw vloer in een vergevorderd stadium is, kunt u het zelf zien. Er zijn roestplekken zichtbaar aan uw kwaaitaalvloer. De wapening is van de kwaaitaalvloer is zichtbaar en is geroest! In vergevorderd stadium kan er zelfs beton van uw kwaaitaalvloer afvallen.

Wat nu te doen in het geval u een kwaaitaalvloer heeft?

In eerste instantie is het goed om een inspectie aan uw kwaaitaalvloer uit te voeren. Dit doen wij voor slecht 345 incl. BTW. Mits u 1 compartiment heeft. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij u naar onze website: www.betonrotonderzoek.nl Als er betonrot in uw kwaaitaalvloer is aangetroffen is kunt u het door ons laten herstellen. De kosten voor het herstellen van uw kwaaitaalvloer kunnen naarmate de gevorderheid van de schade oplopen tot wel 20.000 euro!

Links naar zinvolle kwaaitaalvloer site's

www.betonrotonderzoek.nl 
www.bouwtechnischonderzoek.nl 
www.betonrotonderzoek.nl
www.nul-meting.nl 
www.manta-vloer.nl

Kwaaitaalvloer